c3518cb17d976b8
واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

نازنین مستقیمی؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده‌های انباری دراغلب کشورهای جهان می‌باشند. در سال‌های اخیر از زنبور (Say) Habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره‌های آفت در انبارهای بادام‌زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده غلات استفاده‌ شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید ...  بیشتر

پایداری مخمر Pichia guilliermondii در فرمولاسیون پودری و بررسی قابلیت کنترل-کنندگی فرمولاسیون‌ها علیه کپک آبی سیب

لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محمدرضا فاضلی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این مطالعه مواد حامل مختلف برای فرمولاسیون پودری Pichia guilliermondii مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس با مواد افزودنی مخلوط شده و سپس به پودر تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج اضافه شد. پایداری فرمولاسیون‌ها در طی دوره شش ماهه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره شش ماهه، بیشترین جمعیت سلول زنده ...  بیشتر

بررسی واکنش شش رقم گوجه‏فرنگی نسبت به نماتد گره ریشهMeloidogyne javanica در شرایط گلخانه

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ سعید اهری زاد

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  واکنش چهار رقم گوجه‏فرنگی مزرعه‏ای شامل Super Strain B، Super Chief، Mobil و Royal و دو رقم گلخانه‏ای Polaris و ES 1002 F1در برابر گونه‏ Meloidogyne javanica مورد بررسی قرار گرفت. گیاه‏چه‏های گوجه‏فرنگی در مرحله‏ پنج الی شش برگی، با دو غلظت 1000 و 2000 تخم و لارو نماتد به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان، مایه‏زنی و تیمارهای شاهد نیز تنها آب دریافت کردند. آزمایش بر پایه‏ ...  بیشتر

ویژگی‌های فنوتیپی و ژنو تیپی جدایه‌های Erwinia amylovora از میزبان های مختلف در شیراز

شهرزاد توکل باخدا؛ سید محسن تقوی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  از اواخر فروردین سال 1385 تا شهریور سال 1386 باغات میوه مناطق مختلف شیراز مورد بازدید قرار گرفتند و از درختان سیب، به و گلابی دارای علایم سوختگی آتشی نمونه‌برداری شد. تعداد چهل وهفت جدایه باکتری با استفاده از محیط‌کشت‌های آگار غذایی از بافت‌های آلوده جدا و براساس آزمون‌های استاندارد باکتری‌شناسی به‌عنوان Erwinia amylovora تشخیص داده شدند. ...  بیشتر

مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه‌های هندی و سودانی

ثمین السادات حسینی فرهنگی؛ استفان وینتر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ نورالدین هابیلی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus) متعلق به جنس ایلارویروس (Ilarvirus) بوده و به طیف وسیعی از گیاهان از جمله آفتابگردان (Helianthus annus) که یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در بسیاری از کشورها می‌باشد خسارت وارد می‌کند. در این تحقیق در سال 2008 دو جدایه آفتابگردان و یک جدایه باقلا به ترتیب جدا شده از مزارع ایران، هند و سودان، جمع‌آوری شد و برخی از خصوصیات ...  بیشتر

مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski. (Prostigmata: Tetranychidae)

ملیحه لطیفی؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیرضا صبوری؛ حسین اللهیاری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  کنه Tetranychus turkestani گونه‌ای پلی‌فاژ و آفت مهم بسیاری از محصولات زراعی است. طی آزمایشی توانایی تولید مثل این کنه، مدت زمان نشو و نما (تخم، مراحل رشدی پیش از بلوغ، کنه‌های بالغ)، مرگ و میر مراحل پیش از بلوغ و نرخ تولید مثل آن روی لوبیا (Kidney bean) در دماهای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 و دوره روشنایی 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، در آزمایشگاه ...  بیشتر

مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی

هاله خداوردی؛ احد صحرا گرد؛ مسعود امیر معافی؛ جعفر محقق نیشابوری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) از آفات مهم گیاهان زراعی مانند پنبه، شبدر، یونجه، چغندر قند و سبزیجات به شمار می‏رود و لاروهای آن از 40 خانواده از گیاهان مهم اغلب اقتصادی تغذیه می‌کنند. جدول زندگی برگخوار مصری پنبه S. littoralis روی غذای مصنوعی در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و طول روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت مطالعه شد. داده‏های ...  بیشتر

بررسی باروری جنسی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی در جدایه‌های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران

مونا خوانساری عتیق؛ محمد جوان نیکخواه؛ اکبر خداپرست؛ ماریه ببری؛ کیوان غضنفری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  قارچ Glomerella cingulataعامل بیماری آنتراکنوز درختان مرکبات در شمال و جنوب ایران است. 67 جدایه تک اسپور شده به دست آمده از درختان مرکبات استان مازندران برای این بررسی استفاده شد. تشخیص هموتال و هتروتال بودن قارچ در این آزمایش روی محیط اختصاصی YPSS انجام شد. برای تشخیص هموتال بودن، ابتدا جدایه‌ها به تنهایی روی این محیط کشت شدند و در نور متناوب ...  بیشتر

مقایسه رفتار فراخوانی و برخی از ویژگی‌های زیستی، در سه جمعیت جغرافیایی متفاوت کرم گلوگاه انار، در شرایط آزمایشگاهی

مهدی ضیاءالدینی؛ سیدحسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علی رضا قاسم پور

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  رفتار تولیدمثلی در بیشتر شب‌پره‌ها در یک دوره زمانی خاص از شبانه‌روز انجام می‌شود و در برخی از گونه‌ها این رفتارها نظیر رفتار فراخوانی، اختصاصی هستند. داشتن اطلاعات در زمینه‌ی رفتارهای تولیدمثلی پیش‌نیاز مطالعات اکولوژی شیمیایی می‌باشد. در این تحقیق، برخی از خصوصیات زیستی و رفتار فراخوانی حشرات کامل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae ...  بیشتر

بررسی اثرات کشندگی حشره‌کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرایط گلخانه

فاطمه حسینی نوه؛ علی اصغر پورمیرزا؛ محمد حسن صفرعلیزاده

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید‌بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره‌کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست‌سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه روش لوله‌های شیشه‌ای (Glass vials) برای مراحل نا‌بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه‌های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر‌های مولکولی PCR-RFLP و RAPD

اکرم بخشی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان؛ محسن ابراهیمی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  پوسیدگی ذغالی با عامل Macrophomina phaseolina یکی از بیمار‎یهای مهم اقتصادی می‎باشد که سبب کاهش عملکرد در گیاهان زراعی و باغی می‎شود. تعداد 33 جدایه از قارچ M. phaseolina بدست آمده از میزبان‌های متفاوت مانند سویا، خربزه، لوبیا، نخود، کاج، کوکب‎کوهی، کیوی، پنبه و کنجد جمع‌آوری شدند. شدت بیماریزایی جدایه‎ها روی بذور خربزه در شرایط آزمایشگاه ارزیابی ...  بیشتر

مطالعه جنبه‌هایی از زیست‌شناسی قارچMonilinia laxa ، عامل بیماری پوسیدگی قهوه‌ای گیلاس در استان گیلان

سید عبداله هاشمی باباحیدری؛ سید اکبر خداپرست؛ ضیاء الدین بنی هاشمی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی منبع اولیه آلوده کننده، تولید آپوتسیوم و نحوه زمستانگذرانی قارچ Monilinia laxa، عامل اصلی پوسیدگی قهوه‌ای گیلاس در استان گیلان این پژوهش در سال‏های 85-1384 انجام شد. تشکیل یا عدم تشکیل شکل جنسی قارچ عامل بیماری در شرایط طبیعی باغ، آزمایشگاه و کرت‌های آزمایشی در مزرعه بررسی گردید. میوه‌های گیلاس مومیایی شده و استرومایی‌شده ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae)

فائزه باقری؛ وحید وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مهدیه بی‌غم

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  سن سبز پسته،Fieber Acrosternum heegeri، یکی آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می‏باشد. این آفت با تغذیه از میوه پسته و انتقال قارچ عامل بیماری ماسو Nematospora coryli (Peglion) هرساله خسارت قابل توجهی به محصول پسته وارد می‌کند. از آنجا که انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفتی مستلزم داشتن شناخت از ویژگی‌های زیستی و پارامتر‌های جدول زندگی آن آفت ...  بیشتر

مقاومت تقاطعی کنه دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). به آبامکتین و اسانس روغنی رزماری

نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسن ساجدی؛ جلال جلالی سندی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این تحقیق سمیت تدخینی اسانس روغنی رزماری روی جمعیت‌های مقاوم و حساس به آبامکتین کنه دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سمیت تدخینی اسانس رزماری روی جمعیت حساس 06/3 برابر جمعیت مقاوم است. بنابراین مقاومت تقاطعی کمی بین آبامکتین و بخار اسانس رزماری در جمعیت مقاوم وجود دارد. همچنین در ...  بیشتر

مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل‌های تیپ آمیزشی در جمعیت‌های آمیزشی A و D از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR

الهام محمدیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ کیوان غضنفری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت باروری جنسی و تیپ آمیزشی گونه‌های Gibberella moniliformis و G. intermedia، عوامل پوسیدگی طوقه یا باکانه برنج و پوسیدگی خوشه و ساقه ذرت از گونه مرکب G. fujikuroi به کمک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، از 128 جدایه تک اسپور بدست آمده از مزارع برنج استان‌های گیلان و مازندران و مزارع ذرت استان‌های مختلف ایران شامل 16 جدایه G. moniliformis از برنج و 54 جدایه ...  بیشتر

واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  کفشدوزک‏ها با فعالیت شکارگری خود نقش مهمی در کنترل طبیعی شته‌ها دارند. کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze گونه‌ای با پراکنش جهانی است که در ایران نیز به وفور یافت می‌شود. یکی از معیارهایی که در بررسی کارایی شکارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، واکنش آنها به تغییر تراکم میزبان (واکنش تابعی) است. واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده این کفشدوزک در ...  بیشتر

بررسی اثر فرمولاسیون‌های پودری جدایهBacillus subtilis M36 در کنترل Fusarium solani f. sp. phaseoli عامل پوسیدگی ریشه لوبیا

پریسا میرزائی قمی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا لک

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این بررسی توان آنتاگونیستی 194 جدایه باکتریایی گرم مثبت جداسازی شده از مزارع لوبیای استان مرکزی و 41 جدایه آنتاگونیست Bacillus subtilis متعلق به کلکسیون گروه پژوهشی کنترل بیولوژیکی بیماری‌های گیاهی دانشگاه تهران، بر اساس ناحیه بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Fusarium solani f. sp. phaseoli در آزمون سه نقطه ای بررسی شد و در نهایت هشت جدایه برتر B. subtilis ...  بیشتر

تغییرات جمعیت شته‌های کلزا، زیست‌شناسی گونه شته خردل Lipaphis erysimi Kalt. و کارآیی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای خوزستان

یداله خواجه زاده؛ سید حسن ملکشی؛ علی اکبر کیهانیان

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  با انجام نمونه‌برداری مزرعه‌ای طی سال‏های 1381 تا 1383 گونه‌های مختلف شته در مزارع کلزای استان خوزستان شناسایی و گونه غالب آن تعیین شد. بر اساس داده‌های جمع‏آوری شده تغییرات جمعیت شته‌های کلزا و دشمنان طبیعی آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بیولوژی گونه شته غالب در شرایط کنترل شده بررسی گردید. میانگین نمونه‌برداری‏ها طی دو سال ...  بیشتر