c3518cb17d976b8
دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 317431، شهریور 1389، صفحه 1-178 (مجله دانش گیاهپزشکی ایران) 
واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری