c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
1. بررسی عوامل باکتریایی دخیل در ایجاد عارضه لکه برگی کیوی در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 105-119

10.22059/ijpps.2021.310005.1006951

الهه واثقی خوندابی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیکی فیروزجاهی


2. مقایسه بیماریزایی بیمارگرهای عامل سرخشکیدگی و زوال درختان بلوط در استان کرمانشاه

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-92

10.22059/ijpps.2020.293088.1006920

محمد صابرنسب؛ صمد جمالی؛ علیرضا معرفت؛ سعید عباسی


3. بررسی میزان آلودگی خوراک پرندگان به قارچ Aspergillus در برخی استان‌های کشور

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-60

10.22059/ijpps.2016.59289

زهره هنرجو؛ ابراهیم صداقتی؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان


4. معرفی چهار پروتیست بیمارگر حشرات از ایران

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-69

10.22059/ijpps.2013.35623

مهران غزوی


7. معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) شهرستان رشت

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 195-205

شبنم مرتضوی لاهیجانی؛ جلیل حاجی زاده؛ محمدعلی اکرمی؛ مهیار رفعتی فرد


8. شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه‌های ایرانی Macrophomina phaseolina

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

ولی اله مهدی زاده؛ ناصر صفایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ نتهازلکویتل پرز؛ محمدعلی آقاجانی