c3518cb17d976b8
القای مقاومت آنتی‌بیوزی در فلفل دلمه‌ای، Capsicum annuum L.، علیه شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، با محلول‌پاشی کودهای ریزمغذی

طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 73-85

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.319609.1006969

چکیده
  کیفیت گیاهان میزبان به عنوان سطح اول تغذیه و یک عامل کلیدی موثر، توانایی زیستی آفات گیاهخوار را تحت تاثیر قرار می‌‎دهد. شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی با دامنه میزبانی وسیع و توانایی بالا در انتقال بیمارگر‌‌های مهم ویروسی است. این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول‌‌پاشی کودهای ریزمغذی آلفا آهن، سولفات ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی دوجنسی دو جمعیت: باغی، و انباری، زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه باقری؛ سید حسین گلدانساز؛ محمود سوفباف سرجمعی

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.271207.1006871

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae یک آفت پلی فاژ در سرتاسر جهان است و در ایران این آفت هر ساله خسارت قابل توجهی را در باغ های انار ایجاد می کند. Venturia canescens یکی از پارازیتوئیدهای لارو این آفت است که به عنوان پارازیتوئید برخی آفات انباری نیز شناخته می شود. در پژوهش حاضر پارامترهای دموگرافی دو جمعیت از این زنبور جمع آوری شده: از باغ های انار، ...  بیشتر

بر‎ ‎هم‌کنش تغذیه‌ای بین گونه‌های مختلف قارچ‌‌های میکوریز و فلفل ‏Capsicum annum L.‎‏ و اثرات ‏آن بر پارامترهای زیستی شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ‎،‎ ‎در شرایط گلخانه

مصطفی حسنوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 289-300

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.285107.1006898

چکیده
  شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ، حشره­ای چندخوار می­باشد که در شرایط گلخانه و مزرعه به تعداد زیادی از گیاهان خسارت می‌زند. در این تحقیق، تأثیر پنج تیمار قارچ- ریشهآرباسکولار (AMF)شامل Glomus caledonium، etanicatumG.، G. geosporum، G. intradicese و G. mosseae به همراه شاهد بر میزان فنل کل گیاه فلفل­دلمه­ای و همچنین تأثیر آن‌ها بر پارامترهای زیستی شتة M. persicaeبررسی ...  بیشتر

بررسی تأثیر بیولوگ سیدروفوریک در دماهای مختلف بر فراسنجه‏ های زیستی کنۀ تارتن Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)

نازنین مرادزاده؛ ملیحه لطیفی؛ سید رسول صحافی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 129-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.272104.1006874

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، بقا و تولیدمثل کنۀ تارتن روی گیاه لوبیا تحت تأثیر بیولوگ سیدروفوریک (ترکیب القاکنندۀ مقاومت در گیاه) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 10± 75 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجه سلسیوس پرداخته شد. برای تیمار گیاهان، برای هر گلدان 2/0 میلی‌لیتر از بیولوگ ...  بیشتر

جمعیت‌شناسی کنۀ شکارگرAcari: Phytoseiidae) ) Amblyseius swirskii روی کنۀ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی

فردوس رفیع زاده افشار؛ ملیحه لطیفی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 129-137

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59296

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، تولیدمثل، بقا و نسبت جنسی کنۀ شکارگرAmblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از تخم کنۀ Koch  Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی رطوبت نسبی 10±75 درصد دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجۀ سلسیوس روی دیسک برگ­های توت‌فرنگی پرداخته شد. میانگین کل دورۀ رشدی کنۀ شکارگر ...  بیشتر

دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 249-258

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57380

چکیده
  پسته یکی از مهم‌ترین محصولات باغی کشور است. در سال‌های اخیر، شب‌پرۀ پوست‌خوار میوۀ پسته، Arimania komaroffi به‌صورت یکی از آفات مهم و خسارت‌زای این محصول درآمده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ پارامترهای رشد، و جدول زندگی و تولیدمثلی این آفت روی سه رقم بسیار معمول و با بیشترین سطح زیرکشت، شامل اوحدی، کله‌قوچی و احمدآقایی بود. برای ...  بیشتر

مقایسۀ آماره‌های جدول زندگی بید گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه‌فرنگی اهلی

سید علی اصغر فتحی؛ ندا صلحی؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پور

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 141-149

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54729

چکیده
  بید گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. است. در این تحقیق ویژگی‌های چرخۀ زیستی بید گوجه‌فرنگی روی پنج رقم گوجه‌فرنگی به نام‌های Super Strain B، Super Chief، Early Urbana Y111، Mobil و Early Urbana Y در شرایط گلخانه‌ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که رشدونمو لاروی روی رقم‌های Mobil و Early Urbana Y در مقایسه با دیگر رقم‌های تحت مطالعه کندتر ...  بیشتر

تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52251

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دو رقم حساس و مقاوم گندم بر تعدادی از ویژگی­های دموگرافیک و نرخ شکارگری تمام مراحل لاروی و حشرات کامل نر و مادة کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شتة روسی پرورش‌یافته روی هر دو رقم بررسی شد. تجزیة داده­های دموگرافی با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله و داده­های نرخ شکارگری با استفاده از برنامة نرخ ...  بیشتر

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 251-260

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30262

چکیده
  کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، به عنوان یکی از مهمترین آفات کلیدی در کشاورزی، عمدتاً بر اساس استفاده از آفت‌کش‌ها استوار است. اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در دمای 2±25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65% و دوره‌ی نوری 16 : 8 (روشنایی: تاریکی) بررسی شد. داده‌ها بر اساس تئوری ...  بیشتر

بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

محمدکاظم ایران نژاد؛ محمدامین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28643

چکیده
  یکی از روش‌های رایج بررسی اثرات غیرکشندگی آفت کش‌ها بر دشمنان طبیعی سم شناسی دموگرافیک می‌باشد. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره‌های گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، کلپورهTeucrium polium L (Lamiaceae) ، آویشنThymus vulgaris L. (Labiatae) و شاه‌ترهFumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) در مقایسه با آفت‌کش‌های هگزافلومورون، پی‌متروزین و اسپیرودیکلوفن روی پارامترهای ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 209-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24328

چکیده
  برای کسب اطلاعاتی دقیق در مورد توان تولیدمثلی کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze و مقایسه آن با توان تولیدمثل شته سیاه باقلا، Scopoli Aphis fabae، جدول زیستی باروری این دو حشره در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده (دمای C?1± 23) مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های خام جدول زندگی با مدل اویلر-‌‌لوتکا تجزیه شد. برای محاسبه خطای استاندارد پارامتر‌های رشدی جمعیت و تولید ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae)

فائزه باقری؛ وحید وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مهدیه بی‌غم

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  سن سبز پسته،Fieber Acrosternum heegeri، یکی آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می‏باشد. این آفت با تغذیه از میوه پسته و انتقال قارچ عامل بیماری ماسو Nematospora coryli (Peglion) هرساله خسارت قابل توجهی به محصول پسته وارد می‌کند. از آنجا که انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفتی مستلزم داشتن شناخت از ویژگی‌های زیستی و پارامتر‌های جدول زندگی آن آفت ...  بیشتر