c3518cb17d976b8

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
شاخص‌های تغذیه‌ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی چهار رقم نخود و یک رقم لوبیا چشم بلبلی

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان جهرمی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53505

چکیده
  کرم غوزۀ پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  آفتی با دامنۀ میزبانی وسیع است که هرساله خسارت زیادی به انواع محصولات زراعی در بسیاری از کشورهای جهان وارد می‌کند. در پژوهش حاضر شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای سنین سوم تا ششم این آفت روی رژیم غذایی تهیه‌شده از بذور چهار رقم نخود (آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و یک رقم لوبیا چشم‌بلبلی (مشهد) در شرایط ...  بیشتر

آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در لارو سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30249

چکیده
  سوسک برگخوار نارون در مرحله‌ حشره کامل و به ویژه دوره‌ لاروی از آفات مهم نارون می باشد. بدین منظور وجود سه کربوهیدراز مهم درگیر در فعالیت های گوارشی شامل آلفا- آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز در روده میانی لارو این حشره بررسی شد. بیشترین فعالیت آلفا-گلوکوزیداز، بتا-گلوکوزیداز و آلفا- آمیلاز به ترتیب در pHهای 5، 6 و 6 بدست آمد. ...  بیشتر

بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ کیوان غضنفری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  چهل جدایه تک اسپور Magnaporthe grisea، به منظور شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و تعیین تنوع ژنتیکی بر اساس انگشت نگاری DNA به روش rep-PCR در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سال‌های 1382-1384 از تعدادی علف هرز تیره گرامینه شامل علف انگشتی (Digitaria sanguinalis)، ارزن دم روباهی (Setaria italica)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و علف هرز نامعلوم جمع‌آوری گردیدند و در کلکسیون ...  بیشتر

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان

محمدرضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ محمود شجاعی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  پسیل پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، یکی از مهم‌ترین آفات درختان پسته در تمام مناطق پسته‌کاری ایران می‌باشد. مطالعه دقیق زیست‌شناسی آفات در شرایط صحرایی، اولین گام در تدوین برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات در یک منطقه خاص است. در این تحقیق تغییرات فصلی جمعیت تخم، پوره و حشرات کامل پسیل پسته طی سال‌های 1386 و 1387 در منطقه رفسنجان بررسی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia

مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ مریم نبی زاده

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  کنترل بیولوژیکی بیماری‌های ناشی از Rhizoctonia solani به عنوان یک روش جایگزین مواد شیمیایی مورد توجه و مطالعات وسیعی قرار گرفته است. باکتری Burkholderia (Pseudomonas) cepacia از جمله گونه‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. باکتری B. cepacia به عنوان یک نماتد کش بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به ثبت رسیده است. براساس تحقیقات ...  بیشتر

مقایسه رفتار فراخوانی و برخی از ویژگی‌های زیستی، در سه جمعیت جغرافیایی متفاوت کرم گلوگاه انار، در شرایط آزمایشگاهی

مهدی ضیاءالدینی؛ سیدحسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علی رضا قاسم پور

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  رفتار تولیدمثلی در بیشتر شب‌پره‌ها در یک دوره زمانی خاص از شبانه‌روز انجام می‌شود و در برخی از گونه‌ها این رفتارها نظیر رفتار فراخوانی، اختصاصی هستند. داشتن اطلاعات در زمینه‌ی رفتارهای تولیدمثلی پیش‌نیاز مطالعات اکولوژی شیمیایی می‌باشد. در این تحقیق، برخی از خصوصیات زیستی و رفتار فراخوانی حشرات کامل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae ...  بیشتر

مقاومت به ایمیداکلوپرید در جمعیت‌های تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys. Thripidae) جمع‌آوری‌شده از مزارع پیاز استان اصفهان

ابوالفضل ناظمی؛ جهانگیر خواجه علی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 87-94

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54724

چکیده
  تریپس پیاز (Thrips tabaci) اصلی‏ترین آفت مزارع پیاز در استان اصفهان به حساب می‏آید. کشاورزان برای مبارزه با این آفت اغلب از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کنند. یکی از حشره‏کش‏های کاربردی در برابر تریپس پیاز حشره‏کش ایمیداکلوپرید است. به منظور ارزیابی حساسیت تریپس در برابر این حشره‏کش 10 جمعیت تریپس پیاز از نقاط اصلی پیازکاری در استان ...  بیشتر

اثر دما بر ترجیح غذایی حشرات کامل و لارو سن چهارم کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae) روی دو گونه شته Aphis fabae (Hem: Aphididae) و Acyrthosiphon pisum.

سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ رویا فرهادی؛ سمیه فتاح الحسینی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-102

چکیده
  ترجیح غذایی دشمنان طبیعی یکی از پدیده‌هایی است که در بررسی کارایی دشمنان طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. شکارگران زمانی‌که دارای حق انتخاب بین دو یا چند شکار باشند، اغلب نسبت به یکی از آنها ترجیح نشان می‌دهند. دما یکی از عوامل محیطی است که می‌تواند ویژگی‌های نموی، رشدی و رفتاری موجودات خونسرد و از جمله حشرات را تحت تأثیر قرار ‌دهد‌. ...  بیشتر

شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان‌های استان زنجان

رقیه مرادی؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی؛ محمد حاجی زاده

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246930.1006816

چکیده
  به­منظور بررسی وضعیت ویروس­های مهم متعلق به جنس نپوویروس از تاکستان­های استان زنجان، نمونه‌برداری در سال­های زراعی 95-۹4 به‌صورت انتخابی از گیاهان دارای نشانه‌های مشکوک به بیماری‌های ویروسی انجام و درمجموع 168 نمونۀ گیاهی دارای نشانه و بدون نشانه گرد‌آوری شد. استخراج آر.ان.­ای کل از بافت­های برگی و آوندی 57 نمونه بر اساس ...  بیشتر

بررسی ساختار تنوع گونه‏ای سوسک‏های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل‏های استان کردستان

حامد غباری؛ جاماسب نوذری؛ حسین الهیاری؛ مارک کالاشیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 101-109

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52252

چکیده
   سوسک‏های خانوادۀ Buprestidae  یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل‏های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک‏ها در جنگل‏های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله‏های چسبندۀ رنگی، سطلی رنگی و تلۀ پنجره‏ای، طی سال‌های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک‏های مذکور متعلق به 44 گونه جمع‏آوری شد. ارزیابی ...  بیشتر

اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی روی کنه تارتن دولکه¬ای Tetranychus urticae

حمید رضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ اورنگ کاوسی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35627

چکیده
  کنه تارتن دولکه­ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهموچندخوار می­باشد که خسارت قابل توجهی به محصولات کشاورزی وارد می­سازد. در سال­های اخیر با توجه به مشکلاتی که استفاده از حشره­کش­های مصنوعی بوجود آورده است، اسانس­های گیاهی به عنوان ترکیباتی طبیعی برای حفاظت از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، اثردورکنندگیاسانس­هایگیاهیخانواده ...  بیشتر

کارایی حشره‌کش‌ها و فرمولاسیون‌های مختلف در کنترل شیمیایی حشرات کامل زمستان‌گذران سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در منطقه قزوین

حسین نوری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 107-114

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59294

چکیده
  مهار شیمیایی علیه سن مادر Eurygaster integriceps Put. اغلب اوقات کارایی خوبی ندارد. کاربرد حشره‌کش‌های به نسبت پایدار و فرمولاسیون‌هایی که مدت پایداری حشره‌کش‌ها را افزایش می‌دهند می‌تواند ضمن افزایش کارایی کنترل شیمیایی سن مادر، میزان سطح مبارزه با پورۀ سن گندم را کاهش دهد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با شش تیمار، در چهار ...  بیشتر

مطالعه بیماری شانکر سطحی پوست گردو در استان کرمان

الهه صادقی؛ پژمان خدایگان؛ احمد حسینی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.226410.1006759

چکیده
  بیماری شانکر پوستی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با عامل Brenneria nigrifluens یکی از بیماری‌های مهم درختان گردو است. تشخیص به‌موقع عامل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن دارد. در پژوهش حاضر، 57 جدایه از درختان دارای علائم بیماری، از مناطق مختلف استان کرمان جمع‌آوری شدند. جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی ...  بیشتر

زیست‌شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوکاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ حسین الهیاری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 111-119

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28649

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) در حال حاضر مهمترین آفت انار در ایران می باشد. به منظور مطالعه زیست شناسی زنبور Venturia canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) به عنوان یکی از پارازیتوئیدهای فعال در مرحله لاروی این آفت، آزمایشاتی طراحی و اجرا شد. سن ارجح میزبان، زنده مانی زنبورهای بالغ، تعیین روند تخم گذاری بالغین، طول مراحل رشدی نابالغ و واکنش ...  بیشتر

مقایسۀ عملکرد الگوریتم‌های مختلف یادگیری شبکۀ عصبی در پیش‌بینی الگوی توزیع سفید‌ بالک پنبه Bemisia tabaci در خیارکاری‌های بهبهان

علیرضا شعبانی نژاد؛ بهرام تفقدی نیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 119-126

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215628.1006736

چکیده
  امروزه تشریح الگوهای پراکندگی حشرات با استفاده از روش­های درون‌یابی و برآورد تراکم به‌منظور بررسی امکان مدیریت و کنترل متناسب با مکان آن‌ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این پژوهش به‌منظور ارزیابی قابلیت الگوریتم­های مختلف شبکۀ عصبی پرسپترون چندلایه‌ای (MLP) در درون‌یابی و برآورد جمعیت سفید­ بالک پنبه در نقاط ...  بیشتر

اثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum روی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli

آرش راسخ؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ جی.پی. میچاد؛ رویا فرهادی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 261-270

چکیده
  زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum مهمترین پارازیتویید شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli می‌باشد. این زنبور چند نسلی بوده و جمعیت ماده‌زای آن در مرکز اروپا گسترش بیشتری دارد. از آنجایی‌که زنبورهای ماده L. fabarum با تقلید از رفتار مورچه‌ها مستقیماً از شته‌ها عسلک دریافت می‌کنند، تحقیق حاضر جهت تعیین تأثیر گرسنگی زنبور روی تخصیص نسبت‌های ...  بیشتر

ویژگی‌های مولکولی و تبارزایی جدایه آفتابگردان ویروس موزائیک زرد لوبیا

محمد مرادی؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی فرهنگی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 261-276

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.287135.1006901

چکیده
  ویروس موزائیک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV) از گونه‌های مهم جنس پوتی‌ویروس است که دارای گسترش جهانی می‌باشد.‌ در پژوهش حاضر ژنوم کامل یک جدایه ایرانی از این ویروس با نام اختصاری BYSun که برای اولین بار از آفتابگردان جداسازی شده است، توالی‌یابی شد و مورد بررسی قرار گرفت. برای تکثیر ژنوم تمام طول جدایه BYSun از سه راهکار کلی، بهره‌گیری ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Ascochyta rabiei، عامل برق‌زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR

منصوره رحیمی؛ سید کاظم صباغ؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسن سلطانلو؛ محمد سالاری؛ ناصر پنجه که

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 273-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36673

چکیده
  بیماری برق‌زدگی با عامل Ascochyta rabiei یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های نخود است. در این تحقیق، با هدف مطالعۀ ساختار ژنتیکی قارچ عامل بیماری، نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی از مزارع هشت منطقۀ مختلف استان لرستان (ازنا، الشتر، بروجرد، پلدختر، چگنی، خرم‌آباد، کوهدشت و نورآباد) صورت گرفت. پس از کشت نمونه‌ها روی محیط کشت اختصاصی آرد نخود، دکستروز ...  بیشتر

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

آرزو حیدرزاده؛ غلامحسین مروج؛ سعید هاتفی؛ جواد شباهنگ

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24335

چکیده
  سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت ...  بیشتر

بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

فهیمه مروی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.257842.1006846

چکیده
  در این پژوهش، برای تعیین سطوح مقاومت رقم‏های لوبیا به Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماری‌زایی به دو روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایه‌زنی گیاه‏چه‌ها در گلخانه انجام شد. سپس حساس‌ترین رقم لوبیا (رقم ناز، به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی) برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فلاونوئیدهایی نظیر کوئرستین (Quercetin) ...  بیشتر

فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57383

چکیده
  شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، یک آفت جهانی خطرناک برای محصولات خانواده چلیپائیان به حساب می‌آید. این آفت در مناطق مختلف به حشره‌کش‌های شیمیایی متفاوت و حتی برخی سویه‌های باکتری Bacillus thuringiensis مقاومت نشان داده است. در راستای مدیریت جمعیت این آفت، شناخت ویژگی‌های رشدی جمعیت آن روی میزبان‌های مختلف گیاهی یکی از اقدامات ...  بیشتر

غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم

وحید فلاح زاده ممقانی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ اکبر شیرزاد

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 277-292

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.206541.1006713

چکیده
  در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء‌کنندة مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتری‌ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار (chrome azurol S) برای غربال باکتری‌هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار ...  بیشتر

شناسایی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان‌های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهی

رضا حیدریان؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جوان نیک خواه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 295-305

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.65560

چکیده
  بیماری خشکیدگی سرشاخه‌های درختان پسته یک بیماری مهم در مناطق پسته‌کاری ایران محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل قارچی این بیماری، از جنس Paecilomyces است که اخیراً بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی در گونه P. formosus قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از توالی‌های نوکلئوتیدی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی شناخته‌شده در گونه P. ...  بیشتر

القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار

حمیدرضا علیزاده؛ خدیجه سالاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 299-307

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53506

چکیده
  القای مقاومت در گیاهان یکی از روش‌های جدید در مدیریت بیماری‌های گیاهی است. بتا آمینوبوتیریک اسید (BABA) از ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است. در این تحقیق القای مقاومت توسط این ترکیب علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 در گیاه خیار بررسی شده است. این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید. ...  بیشتر

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگربیده؛ علی اسکندری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30250

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی تعداد 30 نمونه خاک از درختان جنگلی استانهای مازندران، گیلان و اردبیل طی سالهای 1384 تا 1388 جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی در کلکسیون نماتد ...  بیشتر