c3518cb17d976b8
دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، آذر 1395 
ارزیابی مفهوم گونۀ بیولوژیکی در برخی گونه‌های جنس Armillaria در ایران

صفحه 241-252

10.22059/ijpps.2017.141798.1006688

سعیده جعفرپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک خواه؛ محمدرضا آصف


شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

صفحه 263-275

10.22059/ijpps.2017.215361.1006735

شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه