c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
تأثیر کشت سیب‌زمینی در مجاورت یونجه‌زار بر تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقة اردبیل

پژمان تاج میری؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 177-187

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.201783.1006698

چکیده
  سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)، مهم‌ترین آفت برگ‌خوار گیاه سیب‌زمینی در ایران است. در این پژوهش تنوع گونه‌ای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخم‌ها، لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در ردیف‌های سیب‌زمینی واقع در فاصله‌های 5، 10، 15 و 20 متری از یونجه‌زار (در کشتزار سیب‌زمینی مجاور یونجه‌زار) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های مولکولی یک جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از محصول گوجه‌فرنگی از شهرستان یزد بر پایۀ توالی قسمت‌هایی از ژنوم

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.140753.1006685

چکیده
  گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایۀ یک بررسی انجام‌شده در سال 1392 ویروس وای سیب‌زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت‌هایی از ژنوم یک جدایۀ انتخابی از این ویروس با نام جدایۀ T5 افزونش و توالی‌یابی شد. پس از استخراج RNA کل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایش و کنترل شیمیایی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae)

حسن براری

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 201-208

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.201072.1006691

چکیده
  با هدف پایش سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا Ceutorhynchus spp. به‌منظور تعیین بهترین زمان مبارزه و تأثیر چند حشره‌کش روی آن‌ها، این پژوهش در سال زراعی 91-1390 در ساری اجرا شد. برای پایش آفت از تله‌های آبی زردرنگ استفاده شد. تأثیر حشره‌کش‌های کلرپیریفوس EC40.8%، ایمیداکلوپرید SC35%، دیازینونEC60%  و فنیتروتیون EC50% به ترتیب به میزان 2، 1، 5/1 و 1 لیتر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سازوکارها و بیان پروتئین‌های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنۀ Tetranychus urticae

هدیه شرربار؛ مهدی کاکایی؛ مرضیه صفرالهی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 209-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.137469.1006674

چکیده
  کنة تارتن دونقطه‌ای یکی از مهم‌ترین آفات چندین‌خوار (پلی‌فاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصولات مختلف از جمله بادمجان ایجاد می‌کند. امروزه استفادۀ تلفیقی از روش‌های مختلف کنترل کنه‌های تارتن دونقطه‌ای در قالب برنامه‌های IPM و با محوریت رقم‌های مقاوم، یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فرآیند درجه‌بندی بر گسترش بیماری‌های پس از برداشت پرتقال تامسون ناول

محمد حسین رزاقی؛ سیامک کلانتری؛ محمد علی آقاجانی؛ علی رضا قدس‌ولی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 219-230

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.200978.1006694

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر مراحل مختلف فرآیند درجه‌بندی (سورتینگ) میوه‌ها بر گسترش بیماری‌های پس از برداشت پرتقال، تحقیقی در قالب دو آزمایش مستقل صورت پذیرفت. در آزمایش نخست، نمونه‌گیری از میوه‌ها در هنگام ورود به کارگاه (شاهد) و پس از پایان هر یک از مراحل شامل شستشو با غوطه‌وری در آب، شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ‌کش، واکس‌زنی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی‌های تکمیلی درخصوص بیواکولوژی جوانه‌خوار بلوط (Tortrix viridana) و پراکنش آن در استان آذربایجان‌غربی

محمد رضا زرگران؛ عباس بانج شفیعی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ الیاس رمضانی کاکرودی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 231-240

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202041.1006699

چکیده
  جوانه­خوار بلوط (Tortrix viridana L.) مهم­ترین آفت بلوط در ایران است. جهت بررسی تغییرات جمعیتی این آفت نمونه­برداری­های هفتگی از مراحل مختلف زندگی این آفت در آذربایجان­غربی صورت گرفت. تعداد سنین لاروی با پرورش و اندازه­گیری عرض کپسول سر 1000 عدد لارو سنین مختلف تعیین شد. تأثیر میزبان گیاهی بر تغییرات وزنی لاروهای سن آخر و شفیره آفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مفهوم گونۀ بیولوژیکی در برخی گونه‌های جنس Armillaria در ایران

سعیده جعفرپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک خواه؛ محمدرضا آصف

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 241-252

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.141798.1006688

چکیده
  در طی ماه‌های شهریور تا آذر سال‌های 1389 الی 1391، شمار هفده بازیدیوکارپ از قارچ Armillaria از مناطق مختلف جنگلی واقع در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان گردآوری و از آن‌ها 24 جدایۀ قارچی به دست آمد. سپس آزمون سازگاری جنسی با استفاده از ده جدایۀ منتخب با دوازده جدایۀ آزمایشگر از سه گونۀ اروپایی A. mellea،A. gallica و A. cepistipes انجام گرفت. آزمون تلاقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

چکیده
  پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 263-275

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215361.1006735

چکیده
  پس از نمونه‌برداری تصادفی از برگ‌ها و بنه‌های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال‌های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی‌بادی­های عمومی جنس پوتی‌ویروس و همان‌طور با آنتی­بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV)  در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایة مورد بررسی پوتی‌ویروس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم

وحید فلاح زاده ممقانی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ اکبر شیرزاد

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 277-292

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.206541.1006713

چکیده
  در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء‌کنندة مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتری‌ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار (chrome azurol S) برای غربال باکتری‌هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 293-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

چکیده
  ترکیب‌های فرار میکروبی نقش عمده‌ای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماری‌های گیاهی دارند. در این پژوهش نقش ترکیب‌های فرار سویة Bacillus subtilis GB03 در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگر Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 بررسی شد. گیاهچه‌های آرابیدوپسیس در پتری‌های دو بخشی در معرض ترکیب‌های فرار سویة آنتاگونیست قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

صادق نخعی مدیح؛ لیلا رمضانی؛ سارا ضرغامی؛ نوشین زندی سوهانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 303-311

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.208866.1006717

چکیده
  واکنش تابعی یکی از بنیادی‌ترین حالت‌های ارتباطی میان طعمه و شکارگر بوده که رابطة میان شمار طعمة مورد حمله و تراکم اولیة طعمه را نشان می‌دهد و با عامل‌هایی مانند مدت‌زمان قرار گرفتن طعمه در دسترس شکارگر، میزان حملة موفق و زمان دسترسی شکارگر به طعمه مشخص می‌شود. کفشدوزک Hyperaspis polita Weise، یکی از عامل‌های کنترل بیولوژیک (بیولوژیک) شمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین سطح زیان اقتصادی بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae) در باغ‌های مرکبات تیمارشده با برخی حشره‌کش‌های شیمیایی

احمدرضا آموزگار؛ محمد رضا دماوندیان؛ بهنام امیری بشلی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 313-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.214189.1006732

چکیده
  بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Cockerell) مهم‌ترین آفت مرکبات در استان مازندران، ایران است. برای تصمیم‌گیری مناسب به‌منظور کنترل آفت محاسبة سطحی از تراکم آفت که موجب زیان اقتصادی می‌شود، ضروری است. سطح زیان اقتصادیP. aurantii روی پرتقال Washington navel در سال (91-1390) در ساری (شمال ایران) بررسی شد. در سال اول، شش تیمار از تراکم‌های مختلف کیسة تخم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی برخی ویژگی‌های بیوکنترلی باکتری‌های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 325-340

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215928.1006738

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کاربرد باکتری‌های آنتاگونیست به‌ویژه باکتری‌های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل‌های بیماری‌زای مهم گیاهان مختلف ازجمله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییر میزان پتاسیم و آهن در دو رقم حساس و به نسبت مقاوم گوجه‌فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوتة چغندرقند

امید عینی گندمانی؛ مصطفی قنبری؛ سعید شفیعی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 341-348

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.210988.1006721

چکیده
  ویروس ایرانی پیچیدگی بوتة چغندر­قند (Beet curly top Iran virus, BCTIV)، یکی از عامل‌های ایجادکنندة بیماری پیچیدگی بوته در گوجه­فرنگی است. بیشتر رقم‌های گوجه‌فرنگی به BCTIV حساس و برخی به نسبت مقاوم گروه‌بندی‌ شده‌اند. از سویی میزان عنصرهای غذایی در رقم‌های مختلف گیاهی با میزان حساسیت یا مقاومت گیاه میزبان به یک بیمارگر گیاهی متفاوت است. در ...  بیشتر