c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در شرایط کنترل شده و کشتزار

سمیه دهقان زاده؛ زهرا تنها معافی؛ کامران رهنما؛ علی زمان میرآبادی؛ رامین حیدری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59204

چکیده
  نماتد سیستی سویا Heterodera glycines یکی از مهم‌ترین بیمارگرهای محدودکنندۀ عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr.) در بسیاری از کشورهای تولیدکنندة این محصول به شمار می‌آید. کاربرد منابع مقاومت یکی از روش­های مؤثر در کنترل نماتد سیستی سویا است. در این بررسی، به‌منظور شناسایی رگه (لاین)­های مقاوم، واکنش 63 رقم و رگۀ سویا نسبت به نماتد سیستی سویا در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59205

چکیده
  بیماری پاخورۀ گندم با عامل (Gaeumannomyces graminis var. tritici) یکی از بیماری­های زیانبار ریشۀ گندم در سراسر جهان است. تابه‌حال رقم مقاومی نسبت به این بیماری در ذخایر توارثی (ژرم­پلاسم) گندم نان معرفی نشده است. در این بررسی 416 ژنوتیپ گندم نان، تهیه‌شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در برابر جدایۀ T-41 این قارچ ارزیابی گلخانه­ای شدند. وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخص‌های جدول زندگی زنبور انگلوارةEretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 21-29

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59286

چکیده
  سفید­بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) آفتی چندین‌خوار (پلی‌فاژ) و کلیدی است که به دامنة گسترده‌ای از گیاهان آسیب وارد می‌سازد. زنبور انگلواره یا پارازیتویید (Hym.: Aphelinidae) Eretmocerus delhiensis Mani یک گونة تخمگذار تناوبی (Synovigenic) و ماده‌زا بوده که پوره‌های سفیدبالک گلخانه را انگلی (پارازیته) می‌کند. در این پژوهش شاخص‌های جمعیت‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رقم‌های مختلف گوجه‌فرنگی بر تنوع گونه‌ای و فعالیت دشمنان طبیعی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). در شرایط مزرعه‌ای استان اردبیل، ایران

سید علی اصغر فتحی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59287

چکیده
  مینوز برگ گوجه­فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی، Solanum lycopersicum L.، در ایران است. در این تحقیق تنوع گونه­ای دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه‌فرنگی و نسبت تراکم شکارگرها یا انگلواره (پارازیتویید)ها به تراکم تخم­ها یا لاروهای T. absoluta روی پنج رقم گوجه­فرنگی به نام­های Super Strain B، Super Chief، Mobil، Korral و Early Urbana Y در یک مزرعۀ آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران

آیت اله سعیدی زاده

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 43-49

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59288

چکیده
  نماتدهای انگل گیاهی درون ریشه و خاک اطراف ریشه بسیاری از گیاهان در جمعیت­های مختلف یافت شده­اند. با توجه به ارزش زیستی فضای سبز شهری و اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کاهش رشد گیاهان در فضای سبز، موضوع شناسایی و تعیین فراوانی و پراکندگی این نماتدها در فضای سبز شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. به‌منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی، نمونه­برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان آلودگی خوراک پرندگان به قارچ Aspergillus در برخی استان‌های کشور

زهره هنرجو؛ ابراهیم صداقتی؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59289

چکیده
  به‌منظور ایجاد یک برنامۀ کلی کنترل و پیشگیری از آلودگی قارچی در مراحل مختلف برداشت، حمل‌ونقل و انبارداری، پوده‌رست یا تعیین مایکوفلور و فراوانی قارچ‌های گندرو (ساپروفیت) در محصولات کشاورزی مورداستفاده در جیرۀ غذایی پرندگان اهمیت دارد. بیشتر گونه‌های قارچ ‌آسپرژیلوس در دمای محیط به‌خوبی رشد می‌کنند و در بیشتر مواد غذایی، آلودگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59290

چکیده
  جنس Trichoderma قارچی تک‏نیائی است که بعضی از گونه‏های آن به‌عنوان عامل کنترل زیستی (بیوکنترل) شناخته می‏شوند. در این بررسی، یازده جدایه از هفت گونۀ‏ Trichoderma شامل Trichoderma harzianum، T. capillare، T. pleuroticola، T. asperellum، T. koningiopsis،T. brevicompactum و T. virens برای بررسی ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) آن‏ها با یکدیگر و با توالی گونه‌های مرجع ثبت‌شده در بانک ژن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرگذاری‌ میزان کشندگی ترکیبات آبامکتین، استامی‌پرید و ایندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم‌های مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta

جواد خوشابی؛ قدرت اله صباحی؛ ایمان شریفیان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59291

چکیده
  تغییرپذیری رفتاری عامل‌های زیست (بیو)کنترل پس از در معرض ماندن آن­ها با ترکیب‌های آفت­کش، باعث عدم موفقیت کنترل تلفیقی آفات در بسیاری از موارد شده است. در این بررسی ضمن انجام زیست­سنجی روی حشره‌های کامل سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به‌منظور تعیین سطح زیانبار بودن سه آفت­کش آبامکتین، استامی­پرید و ایندوکساکارب، اثرگذاری‌های جانبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر گیاه‌سوزی باقی‌ماندۀ برخی از علف‌کش‌های مورداستفاده در شالیزار بر شاهی و کاهو

بیژن یعقوبی؛ اکبر یاسمی؛ هاشم امین‌پناه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 83-91

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59292

چکیده
  یکی از اقدام‌های لازم پیش از کشت گیاهان زراعی دوم، بینش کافی درزمینۀ تأثیر باقی‌ماندۀ علف‌کش‌های مصرف‌شده در کشت گیاه زراعی اصلی بر رشد گیاهان زراعی کشت ‌دوم است. این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر بازدارندگی احتمالی باقی‌ماندۀ برخی علف‌کش‌های انتخابی برنج برکشت شاهی و کاهو به‌عنوان محصولات غالب کشت ‌دوم انجام شد. عامل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59293

چکیده
  تأثیر ناهمسازی (آنتاگونیستی) سی سویۀ باکتری Pseudomonas fluorescens جداسازی‌شده از خاک‌های مناطق مختلف روی Phytophthora drechsleri عامل انگومک (گموز) پسته در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بررسی شد. در آزمایشگاه، برای ارزیابی توان بیوکنترلی سویه‌ها از آزمون کشت متقابل و متابولیت‌های فرار استفاده شد. در آزمون کشت متقابل سویۀ T17-4 با 904/61 درصد و در آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی حشره‌کش‌ها و فرمولاسیون‌های مختلف در کنترل شیمیایی حشرات کامل زمستان‌گذران سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در منطقه قزوین

حسین نوری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 107-114

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59294

چکیده
  مهار شیمیایی علیه سن مادر Eurygaster integriceps Put. اغلب اوقات کارایی خوبی ندارد. کاربرد حشره‌کش‌های به نسبت پایدار و فرمولاسیون‌هایی که مدت پایداری حشره‌کش‌ها را افزایش می‌دهند می‌تواند ضمن افزایش کارایی کنترل شیمیایی سن مادر، میزان سطح مبارزه با پورۀ سن گندم را کاهش دهد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با شش تیمار، در چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l.، عامل خشکیدگی سرشاخه‌های درختان مرکبات در شمال ایران

حسین طاهری؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید علی الهی‌نیا؛ سید اکبر خداپرست؛ مرتضی گل محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 115-127

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59295

چکیده
  خشکیدگی سرشاخه‌ها و ریزش میوه پس از گلدهی ناشی از قارچ Colletotrichum gloeosporioides، از چالش‌های شایع تولید محصول در درختان مرکبات منطقۀ شمال کشور هستند. به علت افزایش آسیب و زیان بیماری در سال‌های اخیر که می‌تواند ناشی از تغییرپذیری ژنتیکی بیمارگر باشد، ساختار ژنتیکی این قارچ در جمعیت‌های شمال کشور بررسی شد. بدین منظور از چهارباغ در چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جمعیت‌شناسی کنۀ شکارگرAcari: Phytoseiidae) ) Amblyseius swirskii روی کنۀ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی

فردوس رفیع زاده افشار؛ ملیحه لطیفی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 129-137

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59296

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، تولیدمثل، بقا و نسبت جنسی کنۀ شکارگرAmblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از تخم کنۀ Koch  Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی رطوبت نسبی 10±75 درصد دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجۀ سلسیوس روی دیسک برگ­های توت‌فرنگی پرداخته شد. میانگین کل دورۀ رشدی کنۀ شکارگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجیح غذایی و سوئیچینگ کنۀ شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه‌ای

سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59297

چکیده
  سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه­ای از جمله مهم‌ترین آفاتی هستند که به انواع گیاهان و محصولات گلخانه­ای را حمله می­کنند. کنۀAmblyseius swirskii  یک شکارگر عمومی است که می­تواند از هر دو این آفات تغذیه کند. در این بررسی میزان تغذیۀ این کنۀ شکارگر از مراحل مختلف رشدی هر یک از دوی آفت و ترجیح شکارگر بین مراحل مختلف رشدی هر یک از آفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان سمیت آفت‌کش‌های استامی‌پرید، دیکلرووس و آزادیراختین روی شتة جالیز Aphis frangulae gossypii و زنبور انگلوارة آن Lysiphlebus fabarum

علی الماسی؛ مجید عسکری سیاهوئی؛ یداله خواجه زاده

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59298

چکیده
  شتة جالیز  Aphis frangulae gossypii Gloverیکی از آفات مهم خیار به­شمار‌ می‌آید و زنبور انگلوارة (پارازیتوئید) Lysiphlebus fabarum Marshallبه‌عنوان یک عامل زیست (بیو)کنترل، می‌تواند در کشتزارها و گلخانه­ها علیه این آفت به‌کار گرفته شود. در این پژوهش، حساسیت سن‌های مختلف پورگی شته و مرحلة شفیرگی زنبور به غلظت توصیه‌شدة مزرعه­ای و نیم غلظت آفت­کش­های ...  بیشتر