c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.127186.1006645

چکیده
  گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی قارچ‌های عامل سرخشکیدگی درختان کاج در کرمانشاه

نرگس کرمی؛ صمد جمالی؛ روح الله شریفی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246297.1006813

چکیده
  به‌منظور شناسایی عامل‌های قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل‌های مختلف سال­های 1395-1394 از درختان کاج دارای نشانه‌های بیماری،نمونه‌برداری و جداسازی قارچ­ها صورت گرفت. در نتیجه 169 جدایۀ قارچی شامل گونه­های مختلف جنس Aspergilusبا 41 جدایه (فراوانی 26/24 درصد)، گونه­های مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدایه (فراوانی 79/14 درصد)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک‌خواه؛ محمدرضا نقوی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215320.1006734

چکیده
  بیماری لکۀ سیاه سیب مهم‌ترین بیماری اقتصادی این محصول است که سالیانه باعث همه‌گیری (اپیدمی)­هایی در نقاط مختلف جهان می­شود. این بیماری سالیانه باعث خسارت­های کمی و کیفی در مناطق مختلف کاشت سیب­ در کشور می­شود. در این مطالعه، تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت­های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب با استفاده از 18 نشانگر ریز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 33-40

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232094.1006779

چکیده
  زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان­های اصفهان به­شمار می­رود. در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل و دورۀ رشد­و­نمو مرحلۀ پورگی زنجرک مو، روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه­ای و نیمه مزرعه­ای تاکستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ‌های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.227550.1006763

چکیده
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از گونه­های مختلف قارچ Fusarium به­ویژه Fusarium graminearum، یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در اقلیم گرم و مرطوب کشور است. این بیماری از اقلیم گرم و خشک جنوب کشور نیز گزارش شده و در چند مورد آسیب و زیان آن به گندم قابل توجه بوده است. در این بررسی، 32 نژادگان (ژنوتیپ) گندم مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد امیدبخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم‌های مختلف پسته در استان خراسان رضوی

سمانه غلامی مقدم؛ ناصر معینی نقده؛ لیلا ندرلو

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 57-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.229355.1006769

چکیده
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae)، یکی از آفات کلیدی پسته‎کاری‎های ایران است. نمونه‎برداری‎ از سه باغ شامل رقم‌های سفید، اکبری و کله قوچی صورت گرفت. واحد نمونه‌برداری پوره­ها برگ پسته و حشرات کامل یک کارت چسبندۀ زردرنگ انتخاب شد. تعداد پوره‎ها و حشرات کامل به‎صورت هفتگی شمارش و ثبت شد. تفاوت تراکم پوره‎ها و حشرات کامل روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 69-79

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.244131.1006808

چکیده
  در بررسی و ارزیابی‌های که در سال­های 1389 و 1390 در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سال­های 1390 و 1391 در مناطق شرقی استان مازندران انجام گرفت، به ترتیب نه و هفت گونه از مرحلۀ لاروی کنه­های پارازیتنگونای خشکی­زی از استان­های یزد و مازندران گرد­آوری شد. گونۀ Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) از استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش می­شود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع جدایه‌های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری‌زایی در گیاه برنج

سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ حسین صارمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.203699.1006704

چکیده
  پوسیدگی طوقۀ برنج از مهم­ترین بیماری­های این گیاه در مناطق برنج­کاری است. قدکشیدگی از علائم بارز این بیماری است که در اثر تولید هورمون جیبرلین توسط بیمارگر ظاهر می­شود. این تحقیق به‌منظور شناسایی مجدد گونه­های بیمارگر باکانه، ترکیب جمعیتی گونه­ای بیمارگر، شدت بیماری­زایی، تولید هورمون جیبرلین و ارتباط دو صفت اخیر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.242443.1006802

چکیده
  مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، شاخه‌های 10 سانتی‌متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده شد. سپس به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان‌های استان زنجان

رقیه مرادی؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی؛ محمد حاجی زاده

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246930.1006816

چکیده
  به­منظور بررسی وضعیت ویروس­های مهم متعلق به جنس نپوویروس از تاکستان­های استان زنجان، نمونه‌برداری در سال­های زراعی 95-۹4 به‌صورت انتخابی از گیاهان دارای نشانه‌های مشکوک به بیماری‌های ویروسی انجام و درمجموع 168 نمونۀ گیاهی دارای نشانه و بدون نشانه گرد‌آوری شد. استخراج آر.ان.­ای کل از بافت­های برگی و آوندی 57 نمونه بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر حشره‌کشی فرمولاسیون میکروکپسول اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شپشۀ آرد Tribolium confusum

سید محمد احسائی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ قاسم عموعابدینی؛ ماریا خوزه کوسرو

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.238165.1006795

چکیده
  شپشۀ آرد یکی از آفات مهم محصولات انباری در سراسر جهان است. در پژوهش حاضر، ابتدا اسانس اندام‌های هوایی گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) میکروکپسوله‌شده و پس از بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، سمّیت تدخینی آن روی حشرات بالغ شپشۀ آرد Tribolium confusum ارزیابی شد. کلیه زیست­سنجی­ها در دمای 3±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف بوراکس بر میزان پراکسیداسیون لیپید و فعالیت سیستم آنتی‌اکسیدانی آنزیمی در موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

مینا درمیانی؛ بهزاد حبیب پور؛ پیمان حسیبی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.242578.1006803

چکیده
  موریانۀ Microcerotermes diversus Silvesteri یکی از مهم‌ترین آفات محصولات چوبی و سلولزی در مناطق مختلف کشور از جمله استان خوزستان به شمار می‌آید. از سموم سازگار با محیط‌زیست که از طریق اختلال در فیزیولوژی و متابولیسم (سوخت‌وساز) حشرات تأثیر گذارند می‌توان به بورات‌ها از جمله بوراکس اشاره کرد. هدف از این بررسی تعیین نشانگرهای زیستی با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی؛ منیژه پناهی خانقاه؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 131-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.248392.1006819

چکیده
  شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius)، یکی از آفات مهم غلات دانه­ریز به‌ویژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)های زیستی شته درون اتاقک رشد تنظیم­شده در دمای 2±25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دورۀ نوری14:10 (روشنایی: تاریکی) در قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرت­های خردشده تعیین شد. عامل اصلی شامل دو رقم گندم (سای­سونز و شیرودی) و عامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم‌های وابسته به دفاع

سمیرا مشایخی؛ حمیدرضا علیزاده؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خدیجه سالاری

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246254.1006812

چکیده
  بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از مهم‌ترین بیماری­های خیار در ایران و جهان است. در این پژوهش از ترکیب بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) برای کاهش آسیب و زیان این بیماری به‌صورت غرقاب خاک و محلول‌پاشی برگ استفاده شد. برگ‌های گیاهان 24 ساعت پس از تیمار با BABA جدا و پس از مایه‌زنی با بیمارگر درون جعبه­های پلاستیکی با شرایط رطوبتی مطلوب بیمارگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عامل‌های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست

افشین رستمی؛ حسین صارمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.240366.1006798

چکیده
  امتزاج پروتوپلاست یکی از سیستم­های تراریختی مؤثر در ایجاد تغییرهای ژنتیکی به منظور بهبود عملکرد میکروارگانیسم (ریزجانداران) است که امروزه در جهت رسیدن به یک عامل بیوکنترل (مهار زیستی) موفق در کنترل علف هرزهای مختلف استفاده می­شود. در روش­های معمول تراریختی قارچ­های رشته­ای مانند گونه‌های فوزاریوم، تهیۀ پروتوپلاست نخستین ...  بیشتر