c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

مریم شهبازی؛ سید علی اکبر بهجت‌نیا؛ محمود عالیچی؛ وحید رومی؛ کرامت‌الله ایزدپناه

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 201-211

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53491

چکیده
  سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیست‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی پنج گونۀ مختلف مرکبات

آیدا قدرتی؛ پرویز شیشه‌بر؛ فرحان کچیلی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 213-220

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53493

چکیده
  زیست‌شناسی سفیدبالک یاس، Takahashi)) Aleuroclava jasmini روی پنج گونه نارنگی، پرتقال، گریپ فروت، لیمو و نارنج در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط دمایی 1±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دورۀ روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت بررسی شد. میانگین طول دورۀ رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی نارنگی، پرتقال، گریپ فروت و لیمو به‌ترتیب برابر با 31/0±62/25، 34/0±38/28، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 221-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53496

چکیده
  شتۀ نارون با تغذیه و ترشح مقادیر زیادی عسلک به درختان نارون و به‌ویژه به فضای سبز شهری خسارت می‌زند. برای مطالعۀ ویژگی‌های زیستی و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرکرد در دو سال متوالی و به‌صورت هفتگی از درختان آلوده در دو محل نمونه‌برداری شد. برای تعیین فراسنجه‌های مهم جدول زندگی باروری شتۀTinocallis nevskyi Remaudiere, Quednau and Heie  در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیۀ گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده‌ای از سویه‌های ویروس وای سیب‌زمینی

هادی خاطری؛ غلامحسین مصاحبی‌محمدی؛ اشتفان وینتر؛ مینا کوهی‌حبیبی؛ اکبر دیزجی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 229-239

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53498

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زا در مزارع توتون مناطق مختلف استان‌های گلستان، مازندران و گیلان است. با توجه به بی‌تأثیری حشره‌کش‌ها در کاهش آلودگی به PVY، شکسته شدن منابع طبیعی مقاومت توسط سویه‌های خاص و مشکلات روش‌های سنتی اصلاحی، به‌کارگیری روش‌های جایگزین ایجاد مقاومت به PVY در توتون با به‌کارگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 241-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53500

چکیده
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می‌کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی‌ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحلۀ گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های بیوشیمیایی آنزیم آلفا- آمیلاز کفشدوزک خربزهEpilachna chrysomelina و اثر مهارکنندگی چند بازدارندۀ گیاهی روی آن

روح انگیز قنبرنژاد؛ محمد قدمیاری؛ رضا ساجدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 251-263

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53502

چکیده
    Epilachna chrysomelinaیکی از مهم‌ترین آفات گیاهان تیرۀ کدوئیان است. ویژگی‌های بیوشیمیایی آلفا- آمیلاز در حشرات کامل کفشدوزک خربزه بررسی و فعالیت بهینۀ این آنزیم در pH 4 و دمای 50 درجۀ سلسیوس به‌دست آمد. فعالیت ویژۀ آلفا- آمیلاز در رودۀ جلویی، میانی و عقبی ولولۀ گوارش سنین مختلف لارویو حشرات کامل نر و ماده بررسی شد. بیشترین فعالیت این آنزیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53503

چکیده
  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب‌پرۀ پشت‌الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان‌های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال‌های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقۀ زیستی)،Apanteles sp.  (کرج و اصفهان)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحمل و آنتی‌بیوز چهار رقم گوجه‌فرنگی به لاروهای کرم میوۀ گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گل‌خانه‌ای

مهرناز تنخواهی؛ شهزاد ایرانی پور؛ اسماعیل علیزاده؛ منیژه جمشیدی؛ ناهید واعظ

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 279-288

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53504

چکیده
  کرم میوۀ گوجه‌فرنگی (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera Hubner از مهم‌ترین آفات گوجه‌فرنگی در ایران و جهان است که به طیف گسترده‌ای از گیاهان زراعی و علف‌های هرز حمله می‌کند. تفاوت بین گونه‌ها یا ارقام گیاهی می‌تواند در مدیریت انبوهی این آفت به‌کار رود. در این بررسی، آنتی‌بیوز و تحمل چهار رقم سوپربتا، سوپرلونا، سوپرچیف و کی‌جی‌ان 3 در برابر کرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخص‌های تغذیه‌ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی چهار رقم نخود و یک رقم لوبیا چشم بلبلی

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان جهرمی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53505

چکیده
  کرم غوزۀ پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  آفتی با دامنۀ میزبانی وسیع است که هرساله خسارت زیادی به انواع محصولات زراعی در بسیاری از کشورهای جهان وارد می‌کند. در پژوهش حاضر شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای سنین سوم تا ششم این آفت روی رژیم غذایی تهیه‌شده از بذور چهار رقم نخود (آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و یک رقم لوبیا چشم‌بلبلی (مشهد) در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار

حمیدرضا علیزاده؛ خدیجه سالاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 299-307

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53506

چکیده
  القای مقاومت در گیاهان یکی از روش‌های جدید در مدیریت بیماری‌های گیاهی است. بتا آمینوبوتیریک اسید (BABA) از ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است. در این تحقیق القای مقاومت توسط این ترکیب علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 در گیاه خیار بررسی شده است. این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عصارۀ اکدیستروئیدی سرخس شترمرغی Matteuccia struthiopteris (Onocleaceae) روی پارامتر‌های دموگرافی شب‌پرۀ پشت‌الماسی Plutella xylostella L. (Lepidoptera:Plutellidae)

فاطمه تابع بردبار؛ سعید محرمی پور

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 309-318

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53507

چکیده
  امروزه بررسی‌‌ها برای استفاده از عصاره‌‌های گیاهی مانند اکدیستروئید‌‌های گیاهی، به دلیل توانایی بالا در کنترل آفات در حال افزایش است. گزارش‌‌هایی از وجود ترکیبات اکدیستروئیدی در برخی گونه‌‌های سرخس وجود دارد، اما تاکنون گزارشی از اثر چنین ترکیباتی در سرخس شترمرغی در دست نیست. در این پژوهش، اثر غلظت‌‌های زیرکشندۀ عصارۀ متانولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
باقی‌ماندة حشره‌کش ایمیداکلوپرید در توت‌فرنگی گلخانه‌ای در شرایط نگهداری در یخچال

فرزانه نوروزی؛ اورنگ کاوسی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ شهره محبی؛ مرتضی موحدی فاضل

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 319-328

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53508

چکیده
  ایمیداکلوپرید از جمله حشره‌کش‌های رایج برای آفات مکنده در گلخانه‌ها است و به همین دلیل اطلاع از باقی‌ماندة آن روی محصولات ضروری است. در این پژوهش تأثیر مدت زمان انبارمانی بر روند کاهش باقی‌ماندة حشره‌کش ایمیداکلوپرید در میوۀ توت‌فرنگی بررسی شد. سم‌پاشی بوته‌های توت‌فرنگی با محلول ایمیداکلوپرید (SC35) با غلظت یک در هزار انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف

حمیدرضا صراف معیری؛ حسین پور عسگری؛ اورنگ کاوسی؛ مریم راشکی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 329-336

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53509

چکیده
  کنۀ میوۀ خشک (L) Carpoglyphus lactisعلاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به‌ویژه خشکبار به‌شمار می‌رود، به عنوان یک طعمۀ جایگزین برای پرورش انبوه کنه‌های شکارگر به‌صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنۀ میوۀ خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20 و 25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی بخشی از فون خانوادۀ Isotomidae (Hexapoda: Collembola) در استان مازندران

الهام یوسفی لفورکی؛ معصومه شایان مهر

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 337-345

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53510

چکیده
  گونه‌های خانوادۀ Isotomidae بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از زیستگاه‌ها یافت می‌شوند. به دنبال مطالعۀ فون این خانواده در استان مازندران، نمونه‌برداری‌هایی از مناطق مختلف استان، طی سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفت. جانوران تحت مطالعه به کمک قیف برلیز جمع‌آوری شدند و برای شناسایی جنس و گونه‌ها از آنها اسلاید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغذیۀ سن گندم (Eurygaster integriceps Put.; Het.: Scutelleridae) زمستان‌گذران بر جذب مواد غذایی گندم

احسان قائم مقامی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ علیرضا واعظی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 347-355

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53511

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر تغذیۀ سن گندم بر میزان جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گندم رقم فلات در محیط کشت بدون خاک بررسی شد. تراکم‌های صفر (شاهد)، یک، دو و سه عدد سن از نسل زمستان‌گذران در مراحل پنجه‌زنی و ساقه‌دهی به مدت ده روز روی هر بوته گندم قرار داده شد. آزمایش‌ها در گلخانه‌ای با شرایط دمایی 3±26 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی بیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفت‌کش پی‌متروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم استراز سفیدبالک پنبه،Bemisia tabaci (Genn.) روی رقم حساس و مقاوم گوجه‌فرنگی

معصومه ثمره فکری؛ محمد امین سمیع؛ بیداله شاهوزهی؛ سهراب ایمانی؛ مهدی ضرابی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 357-369

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53512

چکیده
  در این پژوهش تأثیر عصارۀ گیاهان شاترهFumaria parviflora (Lam.) ، کلپورهTeucrium polium (L) و آفت‌کش پی‌متروزین روی کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل سفیدبالک پنبه  Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) در دمای 2±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. برای آزمایش‌های زیست‌سنجی، بوته‌های دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی گونه‌های غالب قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار تعدادی از درختان جنگلی منطقۀ کیاسر

امیر مدرسی چهاردهی؛ لیلا موسوی؛ طه بخت خواه ارده جانی؛ یونس رضایی دانش؛ داراه ابراهیم

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 371-380

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53513

چکیده
  همزیستی قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار وزیکولار سبب بهبود رشد و نمو گیاهان به‌وسیلۀ افزایش میزان جذب عناصر و همچنین بهبود رابطۀ آبی گیاهان و حفاظت از آنان در برابر بیمارگرها می‌گردد. نمونه‌برداری در بهار 1390 از منطقۀ جنگلی کیاسر در بخش شمالی شهرستان دامغان استان سمنان که دارای تنوع گونه‌های گیاهی فراوان است صورت گرفت. تعداد 56 نمونه ...  بیشتر