c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
شناسایی گونه‌های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان‌های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آن‌ها در رقم‌های پرتقال

محمود ریاحی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.233507.1006787

چکیده
  لکۀ ­قهوه­­ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماری­های مهم درختان مرکبات هستند. این بیماری­ها ناشی از گونه­ های بیماریزای قارچ Alternaria بوده و می­توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوه ­های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق شناخت گونه ­های بیماریزای این قارچ و معرفی رقم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریخت‌سنجی جمعیت‌های پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)، در استان‌های کرمان و خراسان رضوی

محمدرضا مصطفوی؛ محمدرضا لشکری؛ سعید ایرانمنش؛ سید مظفر منصوری

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 197-205

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229696.1006770

چکیده
  پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)، یکی از مهم­ترین آفات درختان پسته در ایران و منطقۀ خاورمیانه است. دانش کمی دربارۀ تنوع ریخت­شناختی جمعیت­های جغرافیایی پسیل معمولی پسته در ایران و به‌ویژه در استان کرمان به عنوان مهم­ترین تولیدکنندۀ پسته کشور وجود دارد. بنابراین برای افزایش آگاهی از تنوع ریخت­شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغییر میزبان روی ویژگی‌های زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) در شرایط گلخانه‌ای

اکبر قاسمی کهریزه؛ سعید احمدی نقدهی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 207-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.201446.1006695

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر تغییر میزبان روی ویژگی­های زیستی سوسک کلرادوی سیب­زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)، در شرایط گلخانه انجام گرفت. لذا پس از پرورش یک نسل حشره روی گیاه سیب­زمینی (رقم آگریا)، ویژگی­های زیستی آن روی سه گونۀ زراعی از بادنجانیان، شامل بادنجان، گوجه­فرنگی و فلفل به همراه رقم آگریا (به‌عنوان شاهد) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 217-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229867.1006772

چکیده
  ویروس عامل پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانوادۀ Bunyaviridae  است. به‌منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395، شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه‌فرنگی دارای نشانه‌های موزاییک، پیچیدگی برگ‌های انتهایی در زعفران و بافت‌مردگی در گوجه‌فرنگی، از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان‌های قاین، خوسف، درمیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.232203.1006781

چکیده
  پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می‌تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به‌عنوان غذا استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش‌هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum،Tetranychus urticae وAphis gossypii  تحت تأثیر گیاهخواری افراد هم‌گونه روی گیاه خیار قرار می‌گیرد، و اینکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 243-251

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.226862.1006761

چکیده
   بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات بسیار مهم و کلیدی گوجه‌فرنگی در جهان بوده که به‌تازگی با ورود به ایران تولید این محصول را به‌شدت تهدید می‌کند. این آفت در شرایط مساعد محیطی، چندین نسل در سال دارد که می­تواند مقاومت به انواع حشره‌کش را در پی داشته باشد. یکی از روش­های به نسبت کم‌هزینه و کم‌خطر مهار و مدیریت کنترل این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 253-269

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232783.1006784

چکیده
  کاربرد گستردۀ ترکیب‌های آلی فسفرۀ منجر به بروز اثر زیان‌آور زیست‌محیطی بسیاری شده است. استفاده از میکروارگانیسم­ها در پالایش و اندازه‌گیری این ترکیب‌های ناگوار به‌عنوان یک رویکرد دوستدار محیط­زیست و مناسب شناخته شده است. آنزیم ارگانوفسفروس هیدرولاز از آنزیم‌های هیدرولیزکنندۀ فسفوتری­استری است که در برخی میکروارگانیسم­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحمل رقم‌ها و لاین‌های گندم نسبت به Schizaphis graminum شتۀ سبز گندم و بررسی پارامتر‌های جدول زندگی آن

محسن محمدی انایی؛ مریم پهلوان یلی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.230991.1006777

چکیده
  در این تحقیق برخی فراسنجه (پارامتر)های جدول زندگی شتۀ سبز گندم، (Rondani) Schizaphis graminum،روی رقم‌های یاواراس، بهار، اکبری، پیشتاز و امید و لاین (رگه)­های گندم R1-10، R3-16، R3-17 و R2-9 در شرایط آزمایشگاهی، طی سال 1395 با بررسی بقا و باروری روزانۀ شته درون قفس­های بوته­ای بررسی شد. همچنین میزان تحمل رقم‌ها و لاین­های نامبرده به شته بر پایۀ میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشۀ ‌گرهی گوجه‌فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

لیلا اصفهانی؛ سالار جمالی؛ آیت اله سعیدی زاده؛ حسن پدرام فر

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 283-294

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.225668.1006757

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma viride، باکتری Pseudomonas fleurescens CHA0 و اسید سالیسیلیک روی نماتد ریشۀ گرهی (M. incognita race2) و تأثیر آن‌ها بر روند تولید آنزیم‌های دفاعی گوجه‌فرنگی، آزمونی در شرایط گلخانه به مرحلۀ‌ اجرا درآمد. جمعیت نماتد روی رقم حساس گوجه‌فرنگی روتگرز تکثیر و گیاهان مورد آزمون، در مرحلۀ چهار برگی مایه‌زنی شدند. میزان فعالیت آنزیم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان‌های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهی

رضا حیدریان؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جوان نیک خواه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 295-305

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.65560

چکیده
  بیماری خشکیدگی سرشاخه‌های درختان پسته یک بیماری مهم در مناطق پسته‌کاری ایران محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل قارچی این بیماری، از جنس Paecilomyces است که اخیراً بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی در گونه P. formosus قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از توالی‌های نوکلئوتیدی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی شناخته‌شده در گونه P. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی تغییرات جمعیت سن گندم با متغیرهای محیطی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی و مقایسۀ آن با مدل رگرسیون خطی در شهرستان چادگان

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 307-315

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.230466.1006774

چکیده
  این مطالعه به منظور پیش‌بینی تغییرات جمعیت سن گندم در مزرعه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند گانه انجام شد. داده‌های مربوط به نوسانات جمعیت سن گندم در مزرعه‌ای به مساحت یک هکتار در سال‌های 1394 و 1395 در شهرستان چادگان بدست آمد. در این مدل‌ها از متغیرهای تاریخ نمونه برداری، متوسط دما، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره‌های گیاهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مرضیه علی کرمی؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 317-326

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227694.1006766

چکیده
  تأثیر غلظت‌های مختلف عصارۀ آبی برگ گیاهان پنیرک (Malva sylvestris) و شقایق (Papaver rhoeas) و پوست سبز میوۀ گردو (Juglanse regia) در جلوگیری از تفریخ تخم و مرگ‌ومیر لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش مرگ‌ومیر لارو سن دوم، 14 غلظت25/0، 3/0، 35/0، 4/0، 45/0، 5/0، 55/0، 6/0، 65/0، 75/0، 1، 25/1، 5/1 و 2 درصد از عصارۀ پنیرک، هفت غلظت 5/0، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم‌های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum

هدی حسین راده؛ کیوان بهبودی؛ ژیلا دلخواه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 327-339

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.234063.1006788

چکیده
  در این بررسی، تأثیر جدایۀ Pseudomonas fluorescens UTP100 در برهمکنش سه رقم گندم (فلات، مرودشت و نیک­نژاد) و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum بررسی شد. نتایج نشان داد، تیمار بذرهای هر سه رقم گندم با ریزوباکتری UTP100 منجر به کاهش معنی­دار درصد آلودگی قارچ بیمارگر می­شود. میزان کلونیزاسیون ریزوباکتری روی ریشۀ سه رقم گندم با یکدیگر متفاوت بود، به‌طوری‌که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فعالیت‌ آنزیم‌های کربوهیدرازی مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در حضور برخی عصاره‌های پروتئینی گیاهی

ژاله جعفری؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی؛ نصیر صابری ریسه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 341-354

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.215548.1006745

چکیده
  مینوز برگ گوجه­فرنگی، Tutaabsoluta از مهم‌ترین آفت سبزی و صیفی­جات است که به‌طور چشمگیری تولید گوجه­فرنگی را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اثر نامطلوب کاربرد آفت‌کش‌های شیمیایی در کنترل این آفت نیاز به روش‌های جایگزین است. یکی از روش‌هایی که می‌تواند در کنترل این آفت مؤثر باشد استفاده از مهارکننده‌های آنزیمی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مزرعه‌ای واکنش فامیل‌های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی

الهام معاون؛ اباذر رجبی؛ محسن آقایی زاده

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 355-365

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.132847.1006663

چکیده
  در این تحقیق، واکنش 138 ژنوتیپ چغندرقند شامل 127 فامیل نیمه خواهری (HSF) و 11 جمعیت والدینی آن‌ها به همراه دو شاهد مقاوم و حساس نسبت به بیماری سفیدک سطحی ناشی از قارچ  Weltzien Vanha)) Erysiphe betaeدر شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات چغندرقند مهندس مطهری کرج در سال 1392تعیین شد. بر پایۀ روند شدت آلودگی در30 مرداد، شمار 22 ژنوتیپ به‌عنوان ژنوتیپ‌های مقاوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیست‌شناسی گونۀ جدید سرخرطومی تولید‌کنندۀ مان Larinus trehalanus (Col.: Curculionidae) روی گیاه داروییCousinia stocksii (Asteraceae) در منطقۀ کرمان

سعیده شهریاری نژاد؛ سیدعلی اصغر فتحی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 367-370

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.212284.1006725

چکیده
  گونه­های سرخرطومی Larinus spp. تولیدکنندۀ مان روی گیاهان دارویی تیرۀ Asteraceae فعالیت می­کنند. در این تحقیق ویژگی‌های چرخۀ ­زیستی سرخرطومی Larinus trehalanus G&Sh به‌عنوان یک‌گونۀ جدید روی گیاه دارویی CousiniastocksiiWinklerدر منطقۀ کرمان در شرایط صحرایی طی سال‌های 1389 و 1390 بررسی شد. این سرخرطومی به‌صورت حشرۀ ­کامل زمستان­گذرانی می‌کند و در منطقۀ ...  بیشتر