c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
فعالیت تولیدمثلی و پاسخ بویایی زنبور انگلواره Lysiphlebus fabarum، به حضور شکارگر درون رسته ای Hippodamia variegata ، در لکه های میزبان

مهدی طوسی؛ آرش راسخ؛ نااویا اوساوا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229724.1006771

چکیده
  در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل‌واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum  به حضور شکارگر درون‏رسته‌ای، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شتۀ جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسۀ میزان تغذیۀ کفشدوزک‌ از شته‌های بالغ سالم و انگلی‌شده (پارازیته)، ویژگی‏های تولیدمثلی (درصد‌ انگلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر برخی ترکیب‌های شیمیایی در تحریک آنزیم‌های دفاعی گیاه و کاهش بیماری گموز پستۀ ناشی از Phytophthora drechsleri

فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.217261.1006742

چکیده
  به‌منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب شیمیایی مؤثر بر میزان تغییر سطح آنزیم‌های دفاعی و ایجاد مقاومت به شبه قارچ Phytophthora drechsleri در نهال‌های دو رقم پستۀ (سرخس و بادامی ‌ریززرند) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ترکیب‌های شیمیایی (فسفیت پتاسیم، فوزتیل آلومینیوم، سیلیکات پتاسیم، کمپلکس آمینواسید و آهن‌بر یا سیدروفور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقۀ خدا آفرین آذربایجان شرقی

شهزاد ایرانی پور؛ منصور عالی پور؛ محمدحسین کاظمی؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.126665.1006643

چکیده
  ملخ ایتالیایی Calliptamusitalicus Linnaeus, 1758هرساله در کانون­های این حشره در منطقۀ خدا آفرین به­ویژه در حالت (فاز) مهاجر هنگامی‌که جمعیت در حال افزایش باشد آسیب شایان‌توجهی به مراتع و کشتزارهای هم‌جوار در مسیرهای پرواز وارد می­سازد. از این‌رو، تغییر جمعیتی و الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ این حشره در مراتع منطقۀ خدا آفرین استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی برخی قارچ‌های درون‌رست درختان گیلاس (avium Prunus) در ایران

شیوا عبدالهی اقدم؛ خلیل بردی فتوحی فر

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 43-57

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205127.1006711

چکیده
  به‌منظور شناسایی برخی قارچ‌های درون‌رست (اندوفیت) درختان گیلاس (L. Prunus avium) در ایران، نمونه‌برداری از اندام‌های بسیار سالم درختان گیلاس شامل برگ‌ها و شاخه‌های چندساله، در پاییز سال 1392، بهار، تابستان و پاییز سال 1393و بهار، تابستان و پاییز سال 1394 در استان‌های البرز، اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شیوه ‏های مختلف کاربرد ورمی کمپوست بر جمعیت بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.; Gelechiidae)

عباس پیمانی فروشانی؛ نفیسه پورجواد

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.209718.1006719

چکیده
  استفاده از کودهای آلی با تغییر در سرعت رشد و نمو و فیزیولوژی گیاه، می­تواند رابطه‌های بین گیاه و گیاهخواران را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر کاربرد کود ورمی­کمپوست به دو صورت جامد و عصارۀ آبی (تی‌کمپوست) در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر ترجیح میزبانی، بقا و فراسنجه­های جدول زندگی باروری بید ­گوجه­فرنگی Tuta absoluta بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت به بیماری زنگ زرد در رگه‌های دابل‌هاپلویید گندم نسبت به نژاد پرآزار 98E150A+

رضا بزرگی پور؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ طیبیه بخشی؛ علی عمرانی؛ محسن سرهنگی؛ آزاده ایرانژاد

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 69-78

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.210135.1006720

چکیده
  زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp. tritici، از مهم‌ترین و زیانبارترین بیماری در زراعت گندم است که پراکندگی گسترده‌ای در سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نیز وجود دارد. در سال­های همه­گیری می­تواند آسیب بسیار زیادی به محصول گندم وارد ­کند. تولید رقم‌های مقاوم مؤثرترین روش کنترل در مقابل نژادهای زنگ زرد است. در این پژوهش از یک نژاد پرآزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227667.1006765

چکیده
  مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta Myrick. از مهم‌ترین آفت‌های گیاه گوجه­فرنگی Solanum lycopersicum در ایران و جهان به شمار می‌آید که به دلیل قابلیت تولیدمثل بالا و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی بالایی وارد می­سازد. امروزه کنترل رفتاری آفات بر پایۀ مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکال­ها) جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. در این بررسی با تکیه ‌بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204759.1006707

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مهم زیانبار با دامنۀ میزبانی گسترده است. در این پژوهش با توجه به شناسایی ویروس وای سیب‌زمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی 1392، ویژگی­های سه جدایۀ انتخابی از شهرستان­های دزفول، شوشتر و شوش (7Tu، 9Tu و 10Tu) بررسی شد. در آزمون تعیین دامنۀ میزبانی، سه جدایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رقم‌های مختلف سیب‌زمینی روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت برخی از آنزیم‌های گوارشی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی؛ علیرضا نوری؛ پژمان تاج میری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 109-118

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.226533.1006760

چکیده
  شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت آنزیم‌های گوارشی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) روی هشت رقم سیب‌زمینی شامل آگریا، دای‌فلا، کایزر، لابادیا، لیدی‌روزتا، لوتا، مارفونا و سانته تحت شرایط آزمایشگاهی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16:8 (روشنایی: تاریکی) مطالعه شد. لاروهای سن سوم پرورش داده شده روی رقم کایزر پایین‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ عملکرد الگوریتم‌های مختلف یادگیری شبکۀ عصبی در پیش‌بینی الگوی توزیع سفید‌ بالک پنبه Bemisia tabaci در خیارکاری‌های بهبهان

علیرضا شعبانی نژاد؛ بهرام تفقدی نیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 119-126

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215628.1006736

چکیده
  امروزه تشریح الگوهای پراکندگی حشرات با استفاده از روش­های درون‌یابی و برآورد تراکم به‌منظور بررسی امکان مدیریت و کنترل متناسب با مکان آن‌ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این پژوهش به‌منظور ارزیابی قابلیت الگوریتم­های مختلف شبکۀ عصبی پرسپترون چندلایه‌ای (MLP) در درون‌یابی و برآورد جمعیت سفید­ بالک پنبه در نقاط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت نژادگان‌های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه

روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلام حسین احمدی؛ هدیه بدخشان

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205577.1006712

چکیده
  در این پژوهش واکنش 24 نژادگان (ژنوتیپ) گندم منتخب تجاری و رگه (لاین)­های در دست معرفی استان کرمانشاه نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+) بررسی شد. مقاومت گیاهچه­ایی در شرایط گلخانه و مقاومت گیاه کامل در شرایط گندمزار از راه ایجاد آلودگی مصنوعی با استفاده از اسپور عامل بیماری ارزیابی و پس از یادداشت‌برداری تجزیۀ داده­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترکیب‌های محافظ سرما در شفیره‌های آزمایشگاهی و زمستان‌گذران سفیدۀ بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

مریم عطاپور

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204400.1006705

چکیده
  سفیدۀ بزرگ کلم Pieris brassicae (L.)، از آفات مهم گیاهان خانوادۀ چلیپاسانان بوده که به‌صورت شفیره روی گیاهان مختلف یا دیگر پناهگاه‌ها، زمستان را پشت سر می‌گذارد. در زمینۀ تغییرپذیری فیزیولوژیکی این آفت در طول زمستان که آن را در برابر دماهای پایین متحمل می‌سازد اطلاعات کمی در دست است. لذا در این بررسی، ترکیب‌های محافظ سرما در حشرات گردآوری‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ formosus Sakag. Paecilomyces، عامل بیماری سر‌خشکیدگی درختان پسته در استان‌های خراسان رضوی و یزد

فاطمه رستمی؛ سید کاظم صباغ؛ ناصر پنجه که؛ مهدی پیرنیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.213177.1006728

چکیده
  در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان‌های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایۀ منتخب با استفاده از نشانگر SSR، درجۀ بالایی از چندشکلی را در جدایه‌های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیۀ خوشه‌ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رنگ بر پذیرش میزبان دو جمعیت تک‌جنسی و دوجنسی Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)

فاطمه فارسی؛ سمیه رحیمی کلده؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 161-168

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.225341.1006755

چکیده
  زنبور انگلواره با نام علمی پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) از پرکاربردترین انگلواره‌های تخم بال پولک‌داران زیانبار در جهان است. این‌گونه دو شیوۀ تولیدمثلی، دوجنسی و بکر-ماده­زایی دارد. جمعیت بکر ماده‌زا آلوده به‌نوعی باکتری همزیست به نام ولباخیا است. رنگ‌ یکی از عامل‌های تأثیرگذار بر رفتار تخم‌ریزی در برخی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مقاومت رقم‌های تجاری سیب‌زمینی به بیماری لکه‌موجی در شرایط گلخانه و مزرعه

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریم خواه

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.133390.1006660

چکیده
  قارچ‌های Alternaria alternata وA. solani عامل بیماری لکه‌موجی سیب‌زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیب‌زمینی کشور را تهدید می‌کنند. لذا در جهت ارزیابی رقم‌های مقاوم و یا متحمل، بررسی‌هایی در سطح گلخانه با مایه‌زنی گونۀ غالب A. alternata و نیز در سطح مزرعه با آلودگی به‌طور طبیعی روی 24 رقم مورد کشت تجاری سیب‌زمینی در اصفهان و فریدن انجام شد. میانگین ...  بیشتر